o nás

Když máte pocit, že soustředění se jen na jednu věc, na jeden obor, jedno téma již překročilo svůj rozvojový potenciál, pak pochopíte, proč jsme složili naše podnikání z činností, které spolu zdánlivě nesouvisejí. Soulad vznikající prolínáním činností konzultačních a vzdělávacích s tím, co zahrnuje ve své podstatě tvorbu životního stylu, přináší nejen prospěšné vazby, ale zejména inspiraci, projevující se na výsledku všech našich činností. Považujeme to za naši přednost.

Společnost JMM CS spol. s r.o. byla založena v roce 2002 a své činnosti realizuje pod dvěma značkami:
JMM consulting pokrývá oblast konzultační, školící a vzdělávací a JMM studio oblast souhrnně popsatelnou jako tvorbu související s životním stylem.

Naším cílem je poskytovat produkty a služby, u nichž zákazník pocítí ten ne nevýznamný příspěvek ke standardu příslušnému ke každé konkrétní činnosti, jíž se zabýváme. Věříme, že přínosné synergické efekty vznikající mezi poradenstvím a vzděláváním na straně jedné a tvorbou životního stylu, řemeslnými zručnostmi i hudebními a vizuálními záznamy na straně druhé, oceníte i Vy.

JMM CS spol. s r.o. se sídlem v Praze 8, Střížkovská 434/31
zapsaná u MS v Praze, oddíl C, vložka 89135, dne 2. 10. 2002
IČO: 2671 4949, základní kapitál 200 000 Kč
jednatelé: Ing. Jiří Marek, Ing. arch. Jan Marek
kontaktní adresa: JMM CS spol. s r.o., Střížkovská 434/31, 180 00 Praha 8
tel.: 777 115 001, e-mail: info@jmm.cz
© 2011 jmm consulting