Manuál energetické gramotnosti

Máloco je bráno tak odevzdaně jako energie a její spotřeba. Potřebu energie vnímáme automaticky. Její spotřebu už méně – tu registrujeme zejména přes cenu. Nasnadě jsou tedy otázky: Umíme s energií hospodárně nakládat? Nebo je nám to jedno?

Podívejme se na využívání energie a energetiku jinak než netečně. Jako na něco, co je konzistentní, sice ve své prapodstatě velmi složité, ale dokonale uspořádané. Jako na něco, co má svůj řád a pravidla. Proto vznikla tato útlá knížka. Jejím cílem je předat několik informací a podkladů jako návod pro rozumné chování. Bude nás hřát u srdce více než teplomet, pomůže-li vám naše publikace k vědomí, že stojí za to se nad svými energetickými zvyklostmi zamyslet a chovat se energeticky racionálně, tedy gramotně.

Jiří Marek, autor scénáře a textu


MANUÁL ENERGETICKÉ GRAMOTNOSTI – aneb hospodaření s energiemi není žádná věda, stačí na to selský rozum
72 stran, brožovaná knížka o rozměru 15 x 15 cm

cena: 30 Kč/výtisk bez DPH, 36 Kč/výtisk včetně 20% DPH